Ručné výkopové práce

Tam, kde nie je možné použiť na výkop stroje nastupujú ručné výkopové práce. Od základov, cez drenáží až po výkop inžinerskych sietí.