Pokrývačské práce

Ponúkame tiež realizáciu pokrývačských prác, ako sú povlakové krytiny používané najmä pri plochých strechách, alebo skladané krytiny používané pri strmých alebo šikmých strechách. Taktiež realizujeme opravy striech podľa vyskytnutého problému.