Drvenie betónu

Rozdrvené stavebné odpady môžu byť ešte použité pri výstavbe spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk a pod.