Výroba poškodených komponentov

Výroba poškodených komponentov vám môže pomôcť v prípade, ak vznikne poškodenie na bránach, prístreškoch alebo celých konštrukciách. Podľa potreby vyrobíme malé časti prípadne väčšsie kusy konštrukcií.