Zatepľovanie budov

Zatepľovanie budov pomáha pri úspore energie potrebnej na vykurovanie, čím vo vysokej miere znižuje náklady na kúrenie.

Plní tiež ochrannú funciu pred vonkajšími vplyvmi na konštrukicu budovy a znižuje riziko zrážania vodných pár a následnému vzniku plesní.