Výkop základov na dome

Výkop základov na dome minibagrom v spolupráci s ručnými výkopovými prácami.