Výroba a montáž posuvnej brány

Výroba a montáž posuvnej brány na Žabom majeri v Bratislave. Výkop základu pre osadenie minibagrom, betónovanie a následná inštalácia brány.