Dodanie a montáž novej lepenky

Dodanie a montáž novej lepenky na strechu pobočky potravín